Heating Duct to Amazing Mail Holder DIY Upcycled Tutorial

This is another easy-peasy summer project for an old metal vent.

Why not turn it into an awesome little mail holder?

The plastic diffuser (magnetic) can be picked up at a hardware store for under $5.00.

I attached mine to the side of a desk and love it so much I am going to add a few more!

you will need:

1. metal vent
2. magnetic plastic air diffuser (hardware store about $5.00)
3. spray paint for metal
4. screws and screwdriver
5. drill (camera shy)

1. Clean your vent and spray paint it
2. Measure for placement on the wall, side of desk, etc
3. Mark holes, drill for screws
4. Screw in your vent
5. Add your magnetic plastic cover (note I switched mine to some stronger magnets since I wanted it to hold quite a bit of papers)

5 comments

Kelly's Joie de Vivre said...

Very cute! Wish I had a couple of those laying around :)

Sherry said...

Wow, this is so cute, Cat. What if I made one out of the real heat vent and some how the bills just got sucked away!

xoSherry

Catherine Ivins said...

ooh that's an even better idea Sherry!

Anonymous said...

Wspólnota Mieszkańców Wszechświata wprowadzi w czasie jednej kadencji w kraju, w którym będzie posiadała dostateczną władzę:

1.- Bezwarunkową Amnestię dla wszystkich osób przebywających w miejscach pozbawienia ich wolności z wyłączeniem osób, które naruszyły prawa uznane za zbrodnie opisane w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej.
2.- Bezwarunkową Amnestię dla wszystkich osób posiadających długi wobec Skarbu Państwa.
3.- Dodatni budżet państwa czyli przynoszący zysk w postaci dywidend obywatelom tego kraju.
4.- Prawa zapisane w Konstytucji Mieszkańców Planety Ziemia.
http://sites.google.com/site/naszawmw/

Unknown said...

what a brilliant idea!!! I love it and am sooo trying this!! thanks for sharing!! :D